Η Εταιρία

Η FQA είναι μία συμβουλευτική εταιρία που απαρτίζεται από Τεχνολόγους Τροφίμων με εξειδίκευση στις πιστοποιήσεις ( HACCP, ISO). Η FQA ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα οφέλη της εφαρμογής των συστημάτων αυτών σε μία επιχείρηση είναι:

  • Η βελτίωση της συνέπειας των υπηρεσιών και της απόδοσης του προϊόντος
  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Πλήρης εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Η χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείο marketing
  • Συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα με αποτέλεσμα την αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους της επιχείρησης

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας με συνεχή εκπαίδευση και ενασχόληση με τα δρώμενα είναι πλήρως ενημερωμένο στις ανάγκες της αγοράς και έτοιμο να φέρει εις πέρας οποιοδήποτε αίτημά σας.

FQA LOGO